Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

DOBRE PRAKTYKI PROGRAMU

2018-02-16
Informujemy, że na kanale Przekraczamy granice Interreg V-A CZ/PL na youtubie zostały zamieszczone 3 nowe filmy promujące DOBRE PRAKTYKI PROGRAMU. Zapraszamy do obejrzenia filmów.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"