Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Gala Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia

2011-11-07
4 listopada br. w restauracji REGE w Bieńkowicach odbyła się uroczysta Gala Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia zorganizowana przez polski Sekretariat Euroregionu tj. Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry. Wytypowano 14 kategorii, w których wybrano najlepsze mikroprojekty i przydzielono nagrody „Silesianki” oraz wyróżnienia w tych kategoriach.

Galę zorganizowano w ramach parasolowego projektu wspólnego Euroregionu pt.”Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia”. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% ze środków budżetu państwa RP, „Przekraczamy granice”.

Sekretariat  Euroregionu Silesia do konkursu zakwalifikował wszystkie projekty zakończone do dnia 31.12.2010r. (tj. w ramach I-go etapu realizacji projektu parasolowego) po polskiej stronie Euroregionu.
Od 28.04.2008 r. do 31.12.2010 r. zrealizowano łącznie 142 mikroprojekty. Najwięcej mikroprojektów zgłosiły powiaty raciborski oraz wodzisławski. Beneficjentami tych projektów najczęściej są bezpośrednio gminy, następnie szkoły, rzadziej natomiast stowarzyszenia i instytucje kultury.

Oto najlepsze mikroprojekty w poszczególnych kategoriach

1. Mikroprojekt o charakterze inwestycyjnym
Nagroda - Gmina Baborów „Turysta na trasie”;
Wyróżnienie - Miasto Racibórz, „System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w dorzeczu Górnej Odry” oraz Gmina Krzyżanowice „Bezpieczne pogranicze – system ostrzegania przed zagrożeniami”

2. Mikroprojekt dla najmłodszych
Nagroda - Przedszkole nr 3 w Głubczycach, Gmina Głubczyce „Czesko-polskie tradycje nie znają granic – Tanecznym krokiem do Europy”
Wyróżnienie - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu „Poznajmy się! Rola literatury dziecięcej w integracji europejskiej”

3. Mikroprojekt strażacki
Nagroda - Gmina Kietrz „17 lat wspólnych działań - 10 lat partnerskie współpracy”
Wyróżnienie - Gmina Pietrowice Wielkie „Bezpieczna ludność na pograniczu”

4. Mikroprojekt promocyjny
Nagroda - Gmina Krzyżanowice „Czerwiec miesiącem przyjaźni na spływie Odry i Olzy”
Wyróżnienie - Miasto Racibórz „Poznaj nasze miasta”

5. Najlepiej rozliczony mikroprojekt
Nagroda - Przedszkole w Lubomi Gmina Lubomia „Polsko-czeski maluch na start – wyrównywanie szans edukacyjnych przedszkolaków z polsko-czeskiego pogranicza”
Wyróżnienie - Zespół Szkół w Krzanowicach, Gmina Krzanowice „Tradycje regionu integrują ludzi”

6. Najlepsza dokumentacja mikroprojektu
Nagroda - Gmina Marklowice „Transgraniczne partnerstwo dla zachowania tradycji”
Wyróżnienie - Zespół Szkół w Rydułtowach, Miasto Rydułtowy „Brama sąsiadów otwarta. Projekt działań edukacyjnych z zakresu kultury i wiedzy o regionie”

7. Mikroprojekt o charakterze sportowym
Nagroda - Miasto Pszów „W zdrowym ciele zdrowy duch - Polsko-Czeskie Dni Sportu”
Wyróżnienie - Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Rydułtowach, Miasto Rydułtowy „Sport together”

8. Mikroprojekt innowacyjny
Nagroda - Gmina Krzyżanowice „Zlot pojazdów zabytkowych”
Wyróżnienie - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu  – „Goblin Horror Pictures Show. Polsko-czeski Konwent Miłośników Fantastyki GOBLIKON 2009”

9. Najciekawsza publikacja wydana w ramach mikroprojektu
Nagroda - Szkoła Podstawowa nr 1 w Raciborzu, Miasto Racibórz „Kształcenie integracyjne na pograniczu polsko-czeskim – Konferencja metodyczno-naukowa”
Wyróżnienie - Gimnazjum nr 3 w Raciborzu, Miasto Racibórz „Racibórz-Opava. Od przyrody do historii”

10. Mikroprojekt o charakterze edukacyjnym
Nagroda - Szkoła Podstawowa nr 5 w Wodzisławiu Śląskim, Gmina Wodzisław Śląski „Woda naszym wspólnym, międzynarodowym skarbem”
Wyróżnienie - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku „System Podatkowy a działalność gospodarcza w Czechach i w Polsce”

11. Mikroprojekt o charakterze kulinarnym
Nagroda - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach, Powiat Wodzisławski, „Polsko-czeska wyprawa kulinarna w świat”
Wyróżnienie - Gminny Zespół Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki w Tworkowie, Gmina Krzyżanowice „Łączy nas kuchnia i muzyka”

12. Mikroprojekt o charakterze kulturalnym
Nagroda - Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach „Kultura morawska pogranicza polsko-czeskiego”
Wyróżnienie - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16, Gmina Wodzisław Śl. „Nauka bez granic – jesteśmy badaczami naszej kultury, czyli od korzeni po współczesność”

13. Najciekawszy mikroprojekt organizacji pozarządowej
Nagroda - Ludowy Klub Sportowy "Czarni" w Nowej Wsi „Transgraniczne wydarzenia sportowe - Nowa Wieś – Pist”
Wyróżnienie - Klub Sportowy Wicher Wilchwy, Wodzisław Śląski „Poznajmy się poprzez sport”
Wyróżnienie - Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych w Rybniku „Transgraniczne partnerstwo - integracja poprzez sztukę”
Wyróżnienie - Fundacja Elektrowni Rybnik „Polsko-Czeska Akademia Fotografii”


14. Największa wartość pozyskanych środków w przeliczeniu na mieszkańca gminy
Nagroda - Gmina Miejska Krzanowice 20,63 EUR
Wyróżnienie - Gmina Marklowice 19,62 EUR

Pozostałe miejsca:
Gmina Krzyżanowice 11,82 EUR
Gmina Branice 9,13 EUR
Miasto Racibórz 7,96 EUR

Na zakończenie wyróżnienie za współpracę polsko-czeską w ramach projektu parasolowego odebrała także Jana Novotná Galuszková - Sekretarz strony czeskiej Euroregionu Silesia. Strona czeska jest Partnerem Wiodącym projektu.
 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"