Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Inaugurujące spotkanie czeskich i polskich jednostek OSP w ramach projektu „READY TO HELP – system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia“

2018-02-20
W dniu 16.02.2018 w Domu Kultury w Chuchelnej (RCz) odbyło się inaugurujące spotkanie czeskich i polskich jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w realizację projektu „READY TO HELP – system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia“ realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Spotkaniem tym rozpoczęto cykl wspólnych działań przeznaczonych dla wszystkich jednostek partnerów projektu, które mają na celu teoretyczne przygotowanie i nabycie praktycznej zdolności do podejmowania działań przez czeskie i polskie jednostki OSP podczas wspólnych działań ratowniczych.

Głównymi uczestnikami tego spotkania byli członkowie 22 czeskich i polskich jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w projekt:

  • 7 jednostek ze strony czeskiej (z gmin): Sudice, Rohov, Strahovice, Chuchelná, Píšť, Hať, Šilheřovice
  • 15 jednostek ze strony polskiej w tym:
    - 5 z Gminy Krzanowice: Krzanowice, Bojanów, Borucin, Wojnowice, Pietraszyn;
    - 10 z Gminy Krzyżanowice: Krzyżanowice, Bieńkowice, Bolesław, Chałupki, Nowa Wioska, Owsiszcze, Roszków, Rudyszwałd, Tworków, Zabełków;

W trakcie spotkania Parter Wiodący projektu – Euroregion Silesia-CZ przekazał podstawowe informacje o projekcie, omówił poszczególne działania w szczególności te, w który bezpośrednio uczestniczyć będą jednostki ochotniczych straży pożarnych, oraz przedstawił korzyści wynikające z realizacji projektu.

W celu bliższego poznania się jednostek zaangażowanych w projekt, przedstawiciele każdej z  nich przedstawili swoją jednostkę, podając informacje dotyczące ilość członków, przynależności/zaszeregowania oraz informacje o wyposażeniu jakim obecnie dysponują.

Większość jednostek mogła także pochwilić się nabytym do tej pory doświadczeniem w interwencjach po drugiej stronie granicy, transgranicznego uczestnictwa w ćwiczeniach taktycznych i innej współpracy z partnerami po drugiej stronie granicy.

----------------------------------------------

Projekt pt. „READY TO HELP – system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia“ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"