Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Konferencja inaugurująca projekt „Wspólne Dziedzictwo”

2017-12-15
W dniu 07.12.2017 r. w Polanicy Zdrój odbyła się konferencja inaugurująca projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Myśl przewodnia konferencji: Współpraca w ramach programu Interreg Republika Polska – Czechy jako impuls dla rozwoju turystyki transgranicznej w uwarunkowaniach współczesnego świata.

W konferencji w mieniu Stowarzyszenia uczestniczyli: Agnieszka Zymelka, Daria Kardaczyńska, oraz Marek Stanieczek.

 

 

Projekt pt.: „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
PRZEKRACZAMY GRANICE

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"