Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Otwarcie 15. naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia

2014-12-15
Urzędujące Przewodniczące Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, biorąc pod uwagę zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu Funduszu Mikroprojektów podjęły decyzję o otwarciu 15. naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów. Nabór zostaje ogłoszony dnia 15.12.2014 i będzie trwał do dnia 21.01.2015r. do godz. 15.00.

Harmonogram 15. posiedzenia EKS - FM w Euroregionie Silesia 

  • Otwarcie naboru: 15.12.2014r.
  • Termin składania wniosków: do 21.01.2015r.
  • 15 posiedzenie EKS: 26.02.2015r.

Ze względu na oszczędności z rozliczanych mikroprojektów, które wystąpiły po stronie polskiej oraz czeskiej Euroregionu Silesia, nabór wniosków będzie odbywał się po obu stronach Euroregionu.

Wnioski polskich Wnioskodawców należy składać do

Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry

ul. Batorego 7 (IIp.), 47-400 Racibórz,

do dnia 21.01.2015r. do godz. 15.00.

Konsultacje propozycji Wniosków projektowych będą odbywały się w terminie do 14.01.2015r.

Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia planowane jest na 26.02.2015r. w Czechach.

Ze względu na niewielkie kwoty oszczędności w alokacji wg. stanu na 04.12.2014r. w wysokości 44.359,27 EUR z EFRR, EKS będzie rekomendował projekty także jako rezerwowe. Oczekuje się projektów przemyślanych, dobrze przygotowanych wraz z czeskim Partnerem, ew. projektów poprawionych zgodnie z zaleceniami z poprzednich Posiedzeń EKS.

Wnioskodawca projektu będzie musiał realizować część działań projektu bez wydanej Decyzji/podpisanej Umowy o dofinansowanie. Do wydania dokumentu potwierdzającego przyznanie dotacji dojedzie dopiero w trakcie realizacji projektu. Wnioski projektowe powinny w związku z tym przygotowywać jedynie podmioty będące w dobrej sytuacji finansowej, które i tak mają zamiar zrealizować swój projekt oraz będą miały wsparcie organów nadrzędnych (np. samorządów) także bez wydanej Decyzji lub podpisanej Umowy o dofinansowanie. Znaczna część środków będzie do dyspozycji dopiero na przełomie kwietnia/maja 2015r.

 

Dopuszcza się przygotowywanie mikroprojektów z rzeczowym zakończeniem do dnia 30.06.2015r.

 

W związku ze skróconym terminem na organizację posiedzenia EKS, tj. tylko 5 tyg. od końca naboru do posiedzenia EKS (standardowy czas na organizację posiedzenia zgodnie z „Wytycznymi dla Wnioskodawcy” to 12 tygodni) Wnioskodawcy, których projekty będą wymagały dokonania poprawek na etapie oceny formalnej i kwalifikowalności nie będą mieli możliwości wydłużania terminu na złożenie poprawionych Wniosków projektowych lub dostarczenia brakujących załączników. 

 

Na Państwa ewentualne pytania odpowiedzą pracownicy Euroregionu Silesia.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"