Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Pierwsze Study Tour w ramach projektu „Wspólne Dziedzictwo”

2018-03-23
W dniach 19.03-21.03.2018 zrealizowano pierwsze Study Tour dla partnerów projektu po obszarze wsparcia w ramach działania 4.2 projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

Organizatorem wizyty był Partner Wiodący, czyli Dolnośląska Organizacja Turystyczna. W Study Tour wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów. W imieniu Stowarzyszenia uczestniczyły Agnieszka Zymelka – Koordynator Projektu, oraz Daria Kardaczyńska – Pracownik ds. administracyjno-promocyjnych.

Wizyta obejmowała dwa regiony leżące na obszarze wsparcia, czyli województwo dolnośląskie oraz kraj liberecki. Przez trzy dni partnerzy odwiedzili takie obiekty jak: Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy, Zamek Książ w Wałbrzychu oraz Restaurację Książęca, Huta Szkła ‘Julia’ w Piechowicach, Pałac Staniszów, Polanę Jakuszycką, Ratusz oraz Muzeum Techniki w Libercu, Zamek Czocha w Leśnej, Kościół Pokoju w Świdnicy oraz obiekt restauracyjno-hotelowy Red Baron. W obiektach Partnerzy dowiedzieli się o ich historii oraz poznali ich potencjał turystyczny.

W ramach projektu planuje się jeszcze 7 podobnych Study Tour po pozostałych regionach obszaru wsparcia programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
PRZEKRACZAMY GRANICE

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"