Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Projekt pt. „Kiedy powie się Euroregion Silesia czyli Kim jesteśmy, Co robimy, Gdzie zmierzamy“ zakończony

2015-06-30
W dniu 30.06.2015r. Euroregion Silesia zakończył realizację projektu pt. „Kiedy powie się Euroregion Silesia czyli Kim jesteśmy, Co robimy, Gdzie zmierzamy“. Celem projektu była realizacja działań, które pomogły odpowiedzieć na pytania: CZYM jest Euroregion Silesia, CO robi i GDZIE zmierza. Projekt skierowany był do przedstawicieli władz członkowskich polskiej i czeskiej części Euroregionu Silesia, do pozostałych euroregionów obszaru Polski i Czech, przedstawicieli najwyższych organów administracji publicznej i sfery politycznej zajmującej się problematyką europejskiej współpracy terytorialnej oraz innych podmiotów i osób zainteresowanych polsko-czeską współpracą transgraniczną i działalnością euroregionu.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

 1. 24 kwietnia 2015r. w Raciborzu odbyło się inauguracyjne PL-CZ spotkanie grupy roboczej ds. wdrażania Strategii rozwoju ER Silesia na lata 2014-2020. Było to całodniowe spotkanie specjalistyczne, na którym został w szczególności omówiony system i harmonogram działań grupy roboczej na najbliższe lata, aktualny stan dokumentu strategicznego, a także zostały rozpoczęte prace nad planem działania w latach 2015-2016.
 2. Opracowany został raport roczny ER Silesia za rok 2014. Raport zawiera podstawowe  dane o ER Silesia, o jego działalności i finansach w roku 2014 itd. Został wydany w PL i CZ wersji i rozesłany do wszystkich obecnych i potencjalnych gmin członkowskich, a także do PL-CZ Euroregionów. Raport został również zamieszczony na naszej stronie internetowej.
  - wersja PL
  - wersja CZ
 3. Wydano specjalny numer Biuletynu Euroregionu Silesia. Numer nawiązuje do dwóch poprzednich edycji, dlatego też został oznaczony jako nr 12/2015. W porównaniu do poprzednich numerów, ten numer biuletynu jest obszerniejszy i każda z wersji językowych jest oddzielna.
  Więcej na http://www.euroregion-silesia.pl/index,biuletyn-euroregionu-silesia,74.html
 4. W dniach 21-22 maja 2015 r.  w Kompleksie hotelowo-sportowym „Buly Aréna” w Krawarzu (RCz) odbyło się polsko-czeskie spotkanie społeczno-robocze Euroregionu Silesia.
  Więcej na http://www.euroregion-silesia.pl/news,wspolne-polsko-czeskie-spotkanie-organizowane-w-ramach-projektu-kiedy-powie-sie-euroregion-silesia-czyli-kim-jestesmy-co-robimy-gdzie-zmierzamy,276.html

Mamy nadzieję, iż wszystkie działania zrealizowane w ramach projektu przyczyniły się do lepszego poznania euroregionu, większego zrozumienia jego działalności i nakierunkowania na dalszy rozwój euroregionu w najbliższych latach.

 

 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"