Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Projekty oparte na kontaktach międzyludzkich i małe projekty w programach współpracy transgranicznej

2018-03-28
Osoby zainteresowane współpracą transgraniczną i małymi projektami transgranicznymi zachęcamy do ciekawej lektury tj. Opinii Europejskiego Komitetu Regionów – dotyczącej projektów opartych na kontaktach międzyludzkich i małych projektów w programach współpracy transgranicznej.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"