Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Spotkanie w ramach projektu „Weekend w Euroregionie Silesia”

2013-09-30
W dniach 18-20.09. 2013 odbyło się I działanie w ramach projektu „Weekend w Euroregionie Silesia” realizowanego przez nasze Stowarzyszenie. W ramach tego działania odbyło się spotkanie promocyjno-edukacyjne podczas którego miała miejsce uroczysta premiera filmu promującego Euroregion pt."Kierunek: Euroregion Silesia".

/kadry z filmu/

Film został zrealizowany w celu zaprezentowania potencjału turystycznego Euroregionu, ukazania oferty aktywnego spędzania czasu wolnego w jego obrębie i podkreślenie jego rekreacyjnych walorów, które z uwagi na położenie Euroregionu i przemysłową specyfikę jego obszaru niejednokrotnie spychane są na drugi plan.

Spotkanie, którego tematem przewodnim była promocja obszaru Euroregionu, stało się również okazją do podsumowania jego 15 letniej działalności. Przypomniane zostały najważniejsze wydarzeniach, przedsięwzięcia i projekty, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich 15 lat a które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju polsko-czeskiego pogranicza i pozwoliły wypracować wysokie standardy współpracy polsko-czeskiej z jakimi mamy w chwili obecnej do czynienia.

W spotkaniu uczestniczyli polscy i czescy przedstawiciele gmin członkowskich Euroregionu, władze powiatów raciborskiego i głubczyckiego, przedstawiciele pozostałych Euroregionów funkcjonujących na obszarze polsko-czeskiego pogranicza jak również liczni beneficjenci Funduszu Mikroprojektów, którego niestrudzonym administratorem jest Euroregion Silesia. Podsumowanie ostatnich 15 lat istnienia Euroregionu sprzyjało również licznym podziękowaniom. Na rękach założycieli Euroregionu - pana Andrzeja Markowiaka i pana Jana Mrázek spoczęły pamiątkowe dyplomy stanowiące wyraz wdzięczności za wkład w szerzenie idei integracji europejskiej oraz współpracy transgranicznej. Podobne podziękowania otrzymali przedstawicie gmin członkowskich Euroregionu oraz beneficjenci.

 

Drugiego dnia spotkania odbyła się wycieczka po Euroregionie celem poznania i przybliżenia oferty atrakcji położonych na jego terenie. Wycieczka obejmowała zwiedzanie 3 atrakcji zaprezentowanych w filmie promocyjnym, a mianowicie:

 

Dolní oblast Vítkovice w Ostravie - narodowy zabytek kultury

 

 

Muzeum Horroru w Wojnowicach

 

Browar Zamkowy w Raciborzu

Spotkanie odbyło się w dniach 18-20.09.2013 w Szymocicach na ternie Ośrodka Wypoczynkowego. Było to I działanie w ramach projektu „Weekend w Euroregionie Silesia”, kolejne komplementarne działanie obejmuje wydanie przewodnika o atrakcjach Euroregionu. Przewodnik zostanie wydany w 4 wersjach językowych i będzie swoistym kompasem wyznaczającym najciekawsze kierunki turystyki weekendowej na obszarze Euroregionu Silesia. Prace nad przewodnikiem już ruszyły, a zakończenie i wydanie przewodnika planowane jest w połowie przyszłego roku.

 

Zapraszamy na video relację ze spotkania:

http://www.naszraciborz.pl/site/film/4826-15-lat-euroregionu-silesia-.html.html

Film : http://www.youtube.com/channel/UCB_K8rHk5Bsb5SmBIAu59Yw

Więcej zdjęć w zakładce "Euroregion Silesia w obiektywie"

 

Projekt pn. Weekend w Euroregionie Silesia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa „Przekraczamy granice”

 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"