Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Trzecie spotkanie Komitetu Sterującego

2018-01-29
W dniu 22.01.2018r. w Centrum Andragogiky w Hradecu Králové miało miejsce trzecie spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

W spotkaniu w imieniu Stowarzyszenia uczestniczyły Agnieszka Zymelka – Koordynator Projektu, oraz Daria Kardaczyńska – Pracownik ds. administracyjno-promocyjnych. W trakcie spotkania rozmawiano o bieżących działaniach, oraz raporcie finansowym.

Podczas spotkania omówiono również plany na następne półrocze, czyli poruszono takie tematy jak: broszury o mikroregionach, targi i imprezy, wizyty studyjne po obszarze wsparcia dla Partnerów, gazety pogranicza oraz sprawy związane ze stroną www projektu.

 

Projekt pt.: „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
PRZEKRACZAMY GRANICE

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"