Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Warsztaty / workshop Studium potencjału dotyczące badania terenu polsko-czeskiego pogranicza

2017-11-30
W dniu 28.11.2017 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu było organizatorem warsztatów / workshop’u Studium potencjału dotyczące badania terenu polsko-czeskiego pogranicza, które miały miejsce w Hotelu Racibor. Działanie to odbyło się w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

Były to już ostatnie warsztaty, których głównym celem było stworzenie wspólnych tematycznych markowych szlaków turystyki kulturowej i przyrodniczej obejmującej atrakcje turystyczne również z naszego terenu. Na spotkaniu staraliśmy się dokonać inwentaryzacji istniejących obiektów w celu ich późniejszego wykorzystania do promocji. W spotkaniu uczestniczyli eksperci ze Śląska Cieszyńskiego, Śląskiej Organizacji Turystycznej – Pani Agnieszka Sikorska, oraz Beskid. W spotkaniu brał udział również Pan Stanisław Żółciński z PTTK Oddział Racibórz, oraz Pan Grzegorz Nowak z Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

 

 

Projekt pt.: „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
PRZEKRACZAMY GRANICE

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"