Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Wizyta gości z Serbii - Euroregion Silesia przykładem dobrze funkcjonującego Euroregionu

2018-02-01
Urzędnicy Serbskiego Ministerstwa Administracji i Samorządu Lokalnego - Vera Veljanovski i Dusanka Jovanovic wraz z przedstawicielką Serbskiej Izby Przemysłowo Handlowej z siedzibą w Belgradzie - Marią Askovic Matic gościły dziś w Raciborzu. Serbki chcą czerpać z naszych doświadczeń. Są ciekawe funkcjonowania samorządów i Euroregionów. W czasie spotkania w Urzędzie Miasta i siedzibie Euroregionu pytały o podstawy prawne, na jakich 20 lat temu utworzony został Euroregion Silesia, kierunki działania Euroregionu i instrumenty finansowania tych działań. Były także ciekawe budżetu jakim dysponuje Racibórz.

Wizyta studyjna poświęcona była przede wszystkim współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim – instrumentom, i mechanizmom i dobrym praktykom, których znajomość może być przydatna także w rozwoju współpracy zagranicznej Serbii. To właśnie Euroregion Silesia i tworzące go po stronie polskiej Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu w ocenie Mateusza Gniazdowskiego, wicedyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (organizatora wizyty Serbów w Polsce) jest przykładem dobrze funkcjonującego euroregionu – modelem, z którego nasi goście z powodzeniem mogą czerpać naukę.

Serbowie stojący przed olbrzymimi wyzwaniami, takimi jak decentralizacja państwa i aspiracjami: wejścia do Unii Europejskiej oraz stworzenia pierwszego na swoim terenie Euroregionu - chcą uczyć się od innych europejskich państw, które te doświadczenia mają już dawno za sobą.

Do Polski przyjechali na tydzień. Zaczęli od stolicy. W Warszawie gościli w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Rozwoju. Kolejnego dnia, w Katowicach, odbyli spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnej Izby Gospodarczej. Racibórz to ich kolejny azymut. Wizytę w naszym mieście rozpoczęli od zwiedzania Zamku Piastowskiego. W raciborskim magistracie spotkali się z prezydentem Mirosławem Lenkiem – pełniącym jednocześnie funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – polskiej strony Euroregionu Silesia, Darią Kardaczyńską – Dyrektorem Polskiego Sekretariatu Euroregionu Silesia i Wojciechem Hipnarowiczem kierownikiem Referatu Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta.

W następnych dniach odwiedzą Konsulat Generalny RP w Ostravie, Sekretariat EWT w Ołomuńcu, swój pobyt kończąc w Cieszynie. 

Ośrodek Studiów Wschodnich od kilku lat organizuje w państwach Grupy Wyszehradzkiej wizyty studyjne urzędników spoza tej grupy: z Ukrainy, a od tego roku także Serbii.  Wizyty realizowane są we współpracy z MSZ w ramach "Civil Servants Mobility Program" - programu finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"