Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Wspólne polsko-czeskie spotkanie organizowane w ramach projektu „Kiedy powie się Euroregion Silesia czyli Kim jesteśmy, Co robimy, Gdzie zmierzamy“

2015-05-25
W dniach 21 – 22 maja 2015r. w Kompleksie hotelowo-sportowym „Buly Aréna” w Krawarzu (RCz) odbyło się czesko – polskie spotkanie społeczno – robocze Euroregionu Silesia organizowane w ramach projektu „Kiedy powie się Euroregion Silesia czyli Kim jesteśmy, Co robimy, Gdzie zmierzamy“. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym obiadem, a następnie miało miejsce oficjalne rozpoczęcie spotkania. Pan Petr Muczka – wicestarosta Krawarza oraz Grzegorz Utracki – Wójt Gminy Krzyżanowice, Wiceprzewodniczący Prezydium Euroregionu Silesia powitali wszystkich gości, po czym nastąpiła część merytoryczna spotkania.

Grzegorz Utracki – Wójt Gminy Krzyżanowice, Wiceprzewodniczący Prezydium Euroregionu Silesia

W ramach spotkania przewidziane były trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich poświęcony był różnicom w administracji publicznej w Republice Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej. Seminarium na ten temat wygłosił Jaroslav Štefek – sekretarz czeskiej części Euroregionu Glacensis.

Następnie swoją prezentację przedstawiła Pani Daria Kardaczyńska – Dyrektor Sekretariatu. Przedstawiła wszystkim uczestnikom najważniejsze informacje dotyczące nowego okresu programowania INTERREG  V-A Republika Czeska – Polska oraz przybliżyła zebranym Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia na lata 2014 – 2020.

Kolejny blok tematyczny poprowadziła Pani Jana Novotná Galuszková – sekretarz czeskiej części Euroregionu Silesia. Omówiła przyszłe działania Euroregionu Silesia – pierwszy plan działania w ramach Strategii Rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014 – 2020.

Po części merytorycznej spotkania odbyła się kolacja oraz wieczorny program. Był też czas wolny na korzystanie z aquaparku.

Dzień drugi spotkania rozpoczął się od śniadania, a następnie wspólnych zawodów sportowych o nazwie „Euroregionalny trójbój”. Kolejno był obiad, po którym zostały ogłoszone wyniki zawodów sportowych, a najlepszym wręczono nagrody. Na tym zakończyliśmy nasze wspólne czesko – polskie spotkanie Euroregionu Silesia.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"