Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Zaktualizowana "Instrukcja do wypełniania Wniosków o Płatność, Raportów i modułu Zamówienia publiczne" już dostąpna

2018-01-31
Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz) zaktualizowało "Instrukcję do wypełniania Wniosków o Płatność, Raportów i modułu Zamówienia publiczne". Nowe instrukcje dotyczą bezpośrednio dużych projektów, ale znaczna część danych będzie również pomocna przy Funduszu Mikroprojektów.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"