Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Zaproszenie do składania wniosków

2004-04-30
Zaproszenie do składania wniosków dla Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska – Czechy 2002/2003 Wspólny Fundusz Małych Projektów ogłaszane przez Euroregion Silesia EuropeAid/119753/M/G/PL

Euroregion Silesia ogłasza nabór propozycji projektów o charakterze transgranicznym zgodnych z następującymi priorytetami:

  • Wymiana kulturalna
  • Demokracja lokalna
  • Zasoby ludzkie
  • Studia i koncepcje rozwojowe
  • Rozwój gospodarczy
  • Ochrona środowiska
  • Turystyka

które będą realizowane na terenie polskiej części Euroregionu Silesia przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej ze środków Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska – Czechy 2002/2003.

Szczegółowe informacje zawarte są w “Wytycznych dla Wnioskodawców” dostępnych pod następującym adresem:

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
ul. Batorego 6
47-400 Racibórz
Tel. +48 32 415 64 94

Termin składania wniosków upływa 28 czerwca 2004 r. o godzinie 16.00.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"