Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Zamówienia publiczne

Zaproszenia do składania ofert/zapytania, konkursy, postępowania przetargowe

---------------------------------------------------------------------

Zaproszenia do składania ofert/zapytania

1. Zaproszenie do złożenia oferty na tłumaczenia pisemne na j.angielski, niemiecki i francuski 19.11.2012r. - do pobrania
- zestawienie złożonych ofert - wybór wykonawcy - do pobrania

-------------------

2. Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry polska część Euroregionu Silesia zaprasza do składania ofert na usługę wykonania składu i druku informatora/przewodnika turystycznego „Weekend w Euroregionie Silesia” w 4 wersjach językowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego na warunkach określonych w załączeniu 26.05.2014 - do pobrania

- zestawienie złożonych ofert - wybór wykonawcy - do pobrania

---------------------------------------------------------------------

Konkursy

1. NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW DO OCENY WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH SKŁADANYCH W RAMACH „FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW 2014-2020 W EUROREGIONIE SILESIA”  W PROGRAMIE INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA

- ogłoszenie o naborze ekspetów - od 15.04.2016r. do 29.04.2016r.

- komplet materiałów (zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4 - plik .zip) - tutaj

2. NABÓR KANDYDATÓW - Ogłoszenie o konkursie - Ekspert zewnętrzny ds. weryfikacji PZP w ramach „FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW 2014-2020 W EUROREGIONIE SILESIA”  W PROGRAMIE INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA

- ogłoszenie o naborze ekspetów - od 19.01.2018r. do 30.01.2018r. do godz. 15.00

- komplet materiałów - plik .zip - tutaj

---------------------------------------------------------------------

Postępowania Przetargowe

Numer sprawy:     ZP/02/02/2011

Tytuł zadania: Opracowanie graficzne oraz wykonanie składu i druku 6-ciu numerów Biuletynu Euroregionu Silesia dla projektu "Biuletyn Euroregionu Silesia"
Opis: język polski
Data obowiązywania: 25.08.2011 - 05.09.2011
Załączniki:

Data i godzina wprowadzenia informacji: 25.08.2011, godz. 9:55

Odpowiedzi na zadane pytania nr 1 - 30.08.2011

Informacja o wyniku postępowania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Numer sprawy: ZP/01/01/2011

Tytuł zadania: Wykonanie map papierowych i ściennych dla projektu "Transgraniczna promocja Euroregionu Silesia"
Opis: język polski
Data obowiązywania: 04.08.2011 - 18.08.2011
Załączniki:

Data i godzina wprowadzenia informacji: 04.08.2011, godz. 9:30

Odpowiedzi na zadane pytania nr 1 - 10.08.2011

Odpowiedzi na zadane pytania nr 2 - 16.08.2011

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"